خانه / دسته‌بندی نشده / پوشش پلی اتیلن (فیلم پلاستیکی)

پوشش پلی اتیلن (فیلم پلاستیکی)

پوشش پلی اتیلن (فیلم پلاستیکی)

 پوشش :  پلاستیک های عرضه شده توسط این شرکت از معتبرترین کارخانجات یا تولید کنندگان داخلی است که سالهاست بصورت تخصصی پلاستیک گلخانه تولید می کنند.

IMG_5746

 

نام کارخانه

عرض

طول

درصد U.V

سایر مواد افزودنی

ضخامت (میکرون)

قیمت

شیمی پلاستیک

۸

۵۰

۳%

۲۰۰

 

شیمی پلاستیک

۸

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

شیمی پلاستیک

۱۰

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

شیمی پلاستیک

۱۰

۵۰

۹%

EVA

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۸

۵۰

۳%

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۸

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۱۰

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۱۰

۵۰

۸%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۸

۵۰

۳%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۸

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۰

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۰

۵۰

۱۰%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۲

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۲

۵۰

۱۰%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۴

۵۰

۱۰%

EVA

۲۰۰