خانه / گالری تصاویر

گالری تصاویر

گلخانه های تیپ 2 کشت خیار خرداد93
گلخانه های تیپ ۲ کشت خیار خرداد۹۳
تیپ
بذر ناگین گلخانه تیپ۲ مرند خرداد۹۳
دریچه بال کبوتری یکطرفه
دریچه بال کبوتری یکطرفه

Recovered_JPEG-Digital-Camera_980
گلخانه تیپ ۳ ارتفاع ۶ متر
Recovered_JPEG-Digital-Camera_2685
تیپ ۳ یزد ۸۹
Recovered_JPEG-Digital-Camera_2306
سیستم آبیاری هیدروپونیک میانه
Recovered_JPEG-Digital-Camera_2553
ستونهای گالوانیزه
Recovered_JPEG-Digital-Camera_1076
دهیاریها یزد تیپ ۳
1_g
طرح اسپانیایی دیواره پلی کربنات
5_resize
طرح اسپانیایی