خانه / لیست محصولات / مشاوره کاشت

مشاوره کاشت

امروزه کشت در گلخانه ها در حال گذار از کشتهای خاکی به کشتهای هیدروپونیک (بدون خاک) است ،ولی اطلاعات علمی و تجربی کافی در این زمینه وجود ندارد،از اینرو این شرکت از متخصصین خاکشناسی و تغذیه در این زمینه بهره جسته و آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی کشتهای هیدروپونیک است.