خانه / لیست محصولات / پوشش / پوشش پلی اتیلن(فیلم پلاستیکی)

پوشش پلی اتیلن(فیلم پلاستیکی)

پوشش پلی اتیلن (فیلم پلاستیکی)

IMG_5746

 پوشش :  پلاستیک های عرضه شده توسط این شرکت از معتبرترین کارخانجات یا تولید کنندگان داخلی که سالهاست بصورت تخصصی پلاستیک گلخانه تولید می کنند.

          

 

نام کارخانه

عرض

طول

درصد U.V

سایر مواد افزودنی

ضخامت (میکرون)

قیمت

شیمی پلاستیک

۸

۵۰

۳%

۲۰۰

 

شیمی پلاستیک

۸

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

شیمی پلاستیک

۱۰

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

شیمی پلاستیک

۱۰

۵۰

۹%

EVA

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۸

۵۰

۳%

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۸

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۱۰

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

نیلوفر پلاستیک

۱۰

۵۰

۸%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۸

۵۰

۳%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۸

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۰

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۰

۵۰

۱۰%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۲

۵۰

۵%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۲

۵۰

۱۰%

EVA

۲۰۰

 

رخ پلاستیک

۱۴

۵۰

۱۰%

EVA

۲۰۰