کودهای شیمیایی

آمینو کوالانت ریز مغذی

ساخت اسپانیا

میکرو کامل + ریز مغذی

 

 

الیگو آزورن

ساخت هلند

 

 

هیومکس ۹۵

ساخت چین

پتاسیم ۱۵-۱۳ % ، اسید فولویک ۱۲% ، اسید هیومیک ۶۸%

 

 

الیگو وزاویوس

ساخت هلند

آهن ۶% ، منیزیم ۳% ، روی ۵%

 

 

الیگو کلات آهن ۱۳/۲ %

ساخت هلند

 

 

M-Y-R

ساخت ایتالیا

منگنز- روی- کربن آلی- ازت – اسید آمینه

 

 

نیترات پتاسیم

ساخت اردن

K2O  ۴۶%، NO3 13%

 

 

ون اپیرن N.P.K

ساخت هلند

 

 

تراسورب – کمپلکس

ساخت اسپانیا

ریز مغذی- مواد آلی ۲۵%- ازت ۵/۵ % – اسید آمینه ۲۰%

 

 

نیترات کلسیم هلیوپتاس

ساخت فرانسه

CaO 26% ،  NO3 15/5%

 

 

فرتی گوفول اولترا

ساخت فرانسه

 

 

کود آهن سکونیا

ساخت فرانسه

 

 

منوپتاسیم فسفات هلیوپتاس

ساخت فرانسه

K 34% ، P 5%

 

 

سولفات منگنز هلیوپتاس

ساخت فرانسه

 

 

نیترات پتاسیم هلیوپتاس

ساخت فرانسه

K2O 46% ، NO3 13%

 

 

اوت سالت

ساخت اسذانیا

مواد آلی ۶۵ % ، CaO 12/5%

 

 

نیو گریت

ساخت اسپانیا

B 2% ، CaO 7%

 

 

سولفات منیزیم هلیو

ساخت فرانسه

SO3 32% ،  MgO 16%

 

 

 

 سولوپتاس

ساخت بلژیک

K2O 51% ، SO3 46%

 

 

 

آهن ایرون فرت

ساخت لهستان